Om Dokumentportalen

Luftfartstilsynet gjør gjennom denne portalen skjermingsverdig informasjon tilgjengelig for utvalgte brukere.

Utvalgte brukere er ansvars- og nøkkelpersoner i organisasjoner som omfattes av securityregelverket. Portalens innhold finner du beskrevet etter innlogging.

Tilgang til securityportalen gis etter søknad til Luftfartstilsynets securityseksjon. Søkere må bestått bakgrunnssjekk før tilgang gis. Søknaden finner du her: Link søknadsskjema. Utfylt søknad sendes postmottak@caa.no, eller Luftfartstilsynet Postboks 243, 8001 Bodø.

Tilgangsadministrator: Rådgiver Elisabeth Anfinnes på elisabeth.anfinnes@caa.no.

Innlogging med ID-porten/MinID

Tilgang til Luftfartstilsynets dokumentportal

ID-porten tilbyr felles innlogging til offentlige tjenester, og gir tilgang til Luftfartstilsynets dokumentportal. Tilgang til dokumentportalen må forhåndsgodkjennes. Du kan logge inn med:

Passord og engangskode til MinID BankID Smartkort fra BuyPass USB-pinne fra Commfides

Logg innHjelp til innlogging

Innlogging Luftfartstilsynet

Interne brukere hos Luftfartstilsynet kan logge på dokumentportalen her.